Poznaj naszą pełną ofertę

 • Montaż zaworów i wyłączników na maszynach uniemożliwiających nieautoryzowane załączenie mediów lub maszyny
 • Dobór zabezpieczeń i blokad do zaworów i wyłączników
 • Tworzenie instrukcji indywidulanych do zasad blokowania maszyny – LOTO
 • Audyty skuteczności systemu LOTO
 • Wdrożenie procedury nadzorującej system LOTO
 • Szkolenia pracowników
 • Tworzenie schematów hydraulicznych, elektrycznych, pneumatycznych, parowych i wodnych
 • Tworzenie schematów blokowych układów bezpieczeństwa
 • Tworzenie instrukcji obsługi maszyn
 • Tworzenie instrukcji LOTO – blokady maszyn
 • Tworzenie Instrukcji Obsługi urządzeń i instalacji energetycznych (sprężarkownie, rozdzielne, kotłownie, układy wentylacji, CW, CWU, układy chłodzenia, instalacje oświetlenia)
 • Przygotowanie urządzeń ciśnieniowych do rewizji wewnętrznych, zewnętrznych i prób ciśnieniowych
 • Przygotowanie urządzeń UTB do badań
 • Asysta przy badaniu UDT
 • Nadzór nad dokumentacją i harmonogramem badań
 • Uzgadnianie zmian/modernizacji z UDT
 • Obliczenia RESURSU i nadzór dla UTB
 • Pomiary elektryczne dla UTB
 • Analiza awarii i ustalenia priorytetów
 • Drobne modernizacje zwiększające jakość produktu i redukujące czas czas postoju oraz zwiększające bezpieczeństwo
 • Definicja części krytycznych i ustalenie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych
 • Tworzenie instrukcji dla pracowników UR w zakresie skutecznych napraw
 • Szkolenia pracowników UR i produkcji w zakresie skutecznych napraw i obsługi
 • Pomiary elektryczne
  -Rezystancji izolacji
  -Impedancji pętli zwarcia
  -Rezystancji uziemienia
  -Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych, w tym instalacji odgromowych
  -Test kolejności faz
  -Test kierunku obrotów silnika
  -Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pomiary oświetlenia:
  -Pomiar natężenia oświetlenia
  -Pomiar równomierności natężenia oświetlenia
 • Pomiary termowizyjne:
  -Pomiary termograficzne instalacji elektrycznych celem wykrywania miejsc potencjalnych awarii
  -Pomiary termograficzne instalacji hydraulicznych celem wykrywania miejsc potencjalnych awarii
 • Pomiary odwadniaczy:
  -Pomiar odwadniaczy detektorem ultradźwiękowym i temperatury określającym przebicie lub zablokowanie odwadniaczy
  -Wymiana uszkodzonych elementów i przywrócenie instalacji do pełnej sprawności
  -Weryfikacja istniejącego doboru do aplikacji
 • Tworzenie instrukcji do kalibracji czujników na maszynach
 • Opracowanie metod kalibracji
 • Dostosowanie maszyn do potrzeb kalibracji
 • Relokacje maszyn
 • Montaż maszyn
 • Modernizacje maszyn
 • Podłączenie do istniejących instalacji
 • Wykonywanie przyłączy od maszyn do istniejących instalacji
 • Wprarcie w zakresie remontów
 • Wsparcie w zakresie konserwacji
 • Wsparcie w zakresie obróbki skrawaniem
 • Wsparcie w zakesie prac spawalniczych
 • Dostawy części
  -Dostawa części oryginalnych
  -Dobór i dostawy zamienników
  -Dobór innych opłacalnych rozwiązań (finansowo, jakościowo, z uwagi na bezpieczeństwo)
  -Pozyskiwanie części już niedostępnych
 • Dostawa artykułów chemicznych
  -Dostawa środków smarnych
  -Dostawa środków czyszczących
  -Dostawa innych środków chemicznych stosowanych w działach Utrzymania Ruchu
 • Dostawa artykułów BHP
  -Dostawa elementów systemu blokowania maszyn LOTO
  -Dostawa wyposażenia do prac na wysokości
  -Dostawa wyposażenia do prac w przestrzeniach zamkniętych
  -Dostawa wyposażenia do prac elektrycznych w zakresie zagrożeń od strony napięcia i łuku elektrycznego